Ogłoszenia

Budowa Przedszkola

Budowa Przedszkola Sióstr Służebniczek

Dla tych, którzy chcą wesprzeć naszą budowę poniżej podajemy dane do przelewu: 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

BANK Pekao S.A. I oddział w Przemyślu

Nr konta: 31 1240 2568 1111 0010 9588 7833

Tytułem: Darowizna na budowę przedszkola Sióstr Służebniczek


 

Apel do członków Żywego Różańca w całej Polsce

Ksiądz Jacek Gancarek, krajowy moderator Żywego Różańca zachęca wszystkich członków do podjęcia dodatkowo jednego dziesiątka Różańca w intencji ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego oraz całej Służby Zdrowia. Pamiętajmy również o kapłanach naszej parafii oraz siostrach Służebniczkach.

Przełożona Róż Różańcowych


 

Redisigned by Parafia Sokołów Małopolski