Informacje dotyczące  Aktu ofiarowania się  Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

W ostatnią niedzielę gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi z Warszawy, którzy poprzez swoje świadectwo przedstawili duchową i apostolską drogę oddania się w niewolę miłości Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję. Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa z miłości w Niepokalanym Sercu Maryi, podejmują 33 dniowe przygotowanie, według metody św. Ludwika Grignion zawartej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

Przygotowanie to polega na codziennym i samodzielnym odprawianiu ćwiczeń duchowych przez 33 dni, które zawierają specjalnie wybrane treści do rozważań oraz modlitwy zawarte w Przewodniku Kandydata na Duchowego  Niewolnika Maryi.

Uwieńczeniem 33 dni ćwiczeń duchowych jest  uroczyste dokonanie Aktu  powięcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi w 34 dniu, w obecności kapłana, który przyjmując ten akt, tym samym włącza osobę go składającą  w szeregi niewolników Maryi.

Oddanie się Maryi na niewolnika miłości i życie w jedności z Nią polega na oddaniu się całkowitym jako niewolnik miłości Maryi a przez Nią Jezusowi. To czynienie wszystkiego z Maryją, w Maryi i dla Maryi.

Kiedy oddasz się Maryi, Ona pomoże ci wyleczyć się z wad i grzechów. Nauczy cię wierzyć, ufać i kochać bliźniego. Z Jej pomocą będziesz mógł tak żyć, byś niczego nie musiał żałować. Oddając się Maryi staniesz się Jej narzędziem w  zbawieniu.  Ona czeka na takich ludzi. W Fatimie prosiła by się Jej oddawać. Ona potrzebuje naszych rąk, serc i miłości.

W naszej wspólnocie parafialnej w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie  rozpoczną się 33 dniowe  przygotowania do tego Aktu Oddania się Maryi w niewolę miłości od dnia25 maja 2019 roku tj. sobota. Zapisy, szczegółowe wyjaśnienia i wskazówki oraz zaopatrzenie się w niezbędne materiały do ćwiczeń duchowych odbywać się  będą  po każdej Mszy Świętej w domu parafialnym w tą i przyszłą niedzielę. Parafianie z Wólki Sokołowskiej mogą się zapisać w kościele w zakrystii w Wólce.

Zapisy online

Więcej informacji o wspólnocie Niewolnicy Jezusa w Maryi

Zaproszenie na rekolekcje w Sokołowie Małopolskim

Redisigned by Parafia Sokołów Małopolski