Jezusowi przez ręce Maryi

W dniu 24 maja 2023r. w święto Wspomnienia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w naszym sanktuarium grupa uczestników 33-dniowych rekolekcji uroczyście dokonała Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi. Szczególną motywacją była zbliżająca się 10 rocznica koronacji wizerunku Matki Bożej Sokołowskiej Opiekunki Ludzkich Dróg. W rekolekcjach uczestniczyło 160 osób, a duchowym opiekunem był kustosz Sanktuarium ks. Jan Prucnal, natomiast nauki rekolekcyjne prowadził ks. Konrad Fedorowski. Czas rekolekcji był okazją do szczególnej odnowy duchowej, oczyszczenia sumienia i umocnienia więzi z Chrystusem poprzez Maryję. 

Redisigned by Parafia Sokołów Małopolski