13 maja 2013r.

 

13 maja 2013r.

Dzień 13 maj 2013r. w naszej parafii był dniem szczególnym. W tym dniu podczas koncelebrowanej Mszy Świętej o godz. 18-tej odbyło się uroczyste przyjęcie nowych osób na członków do Żywego Różańca oraz odnowienie aktu ofiarowania siebie Matce Bożej przez dotychczasowych członków Róż Różańcowych. Ceremonię uroczystości poprowadził ksiądz proboszcz i jednocześnie moderator parafialny Róż Różańcowych Jan Prucnal.

            Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Proboszcz. Na wstępie kazania wspomniał o  przygotowaniach do zbliżającej się koronacji wizerunku obrazu Matki Bożej Sokołowskiej. Jednak najważniejszą treścią homilii był temat Żywych Róż Różańcowych. Mówił o potrzebie modlitwy różańcowej, jak ważną spełnia ona rolę w misji Kościoła, o obowiązkach i korzyściach z przynależności do Żywego Różańca. Nie ukrywał zadowolenia z tego, że w naszej parafii została przeprowadzona aktualizacja Róż Różańcowych i obecnie wszystkie one liczą po 20 osób, tyle ile jest tajemnic różańcowych, zgodnie z nowym statutem ŻR. Wyraził też radość, że tyle nowych osób włączyło się do Róż Różańcowych, że usłyszeli głos Boży przemawiający przez ludzi i odpowiedzieli na prośbę Maryi do odmawiania codziennie różańca. W ten sposób dali świadectwo swojej wiary i miłości do Matki Bożej i Jej Syna, i Kościoła, i stali się Żywymi Apostołami Modlitwy i pomocnikami Maryi. 

            Drugim, niemniej ważnym wydarzeniem w tym dniu, było Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 20.30 różaniec fatimski, następnie procesja z figurą Matki Bożej i na zakończenie odśpiewany Apel Jasnogórski.

            Tak więc dzień 13 maj 2013r. był dniem wyjątkowym, bo wybrała go sobie sama Matka Boża, Pani Sokołowska-Opiekunka Ludzkich Dróg.

            Zbieżność tych dwóch wydarzeń dla nas wierzących nie może być przypadkowa. Trzeba ją odczytać sercem naszej wiary. A ile jej mamy i jaka ona jest?.... Musimy sami wgłębić się w swoje sumienia i dać sobie odpowiedź.

                                                                                               Szczęść Boże

Poniżej galeria zdjęć z tej uroczystości!

 

 

Redisigned by Parafia Sokołów Małopolski